prinsiippi

suomi-englanti sanakirja

prinsiippi englanniksi

  1. A principle