prillit

suomi-englanti sanakirja

prillit englanniksi

  1. (synonym of)