pricey

suomi-englanti sanakirja

pricey englannista suomeksi

  1. tyyris

  1. hintava, tyyris, kallis

pricey englanniksi

  1. Expensive, dear.

  2. (quote-journal)