presides

suomi-englanti sanakirja

presides englanniksi

  1. (en-third-person singular of)

  2. (inflection of)

  3. (es-verb form of)