prelaatti

suomi-englanti sanakirja

prelaatti englanniksi

  1. domestic prelate

  1. prelate (clergyman of high rank and authority)