preeria

suomi-englanti sanakirja

preeria englanniksi

  1. prairie
  2. Great Plains
  1. prairie