praktinen

suomi-englanti sanakirja

praktinen englanniksi

  1. (synonym of)