polynomi

suomi-englanti sanakirja

polynomi englanniksi

  1. polynomial

  1. polynomial