pointteri

suomi-englanti sanakirja

pointteri englanniksi

  1. Spanish pointer, pointer

  1. pointer (dog breed)

  2. pointer (e.g. of mouse or memory)