plaisir

suomi-englanti sanakirja

plaisir englanniksi

  1. pleasure

  2. (coi)

  3. to please