pitches

suomi-englanti sanakirja

pitches englanniksi

  1. (inflection of)