pillowcase

suomi-englanti sanakirja

pillowcase englannista suomeksi

  1. tyynyliina

  1. Substantiivi

  2. tyynynpäällinen, tyynyliina

pillowcase englanniksi

  1. A washable, easily removable cloth cover for pillows.