piikoa

suomi-englanti sanakirja

piikoa englanniksi

  1. To work as a domestic.