phrases

suomi-englanti sanakirja

phrases englanniksi

  1. (monikko) en|phrase

  2. (en-third-person singular of)

  3. (monikko) fr|phrase

  4. (inflection of)