persist

suomi-englanti sanakirja

persist englannista suomeksi

 1. pysyä järkähtämättömänä, kestää

 2. olla edelleen olemassa

 3. jatkaa sinnikkäästi

 1. Verbi

 2. itsepintaisesti pitää kiinni, pysyä järkähtämättömänä, olla edelleen olemassa

persist englanniksi

 1. To go on stubbornly or resolutely.

 2. To repeat an utterance.

 3. To continue to exist.

 4. To continue to be; to remain.

 5. To cause to persist; make permanent.

 6. {{quote-text|en|year=2006|author=Marco Bellinaso|title=ASP.NET 2.0 Website Programming

 7. {{quote-text|en|year=2009|author=Alistair Croll; Sean Power|title=Complete Web Monitoring