perpetrator

suomi-englanti sanakirja

perpetrator englannista suomeksi

  1. rikoksentekijä, tekijä, syyllinen

  1. Substantiivi

  2. tekijä, syyllinen

  3. Verbi

perpetrator englanniksi

  1. One who perpetrates; especially, one who commits an offence or crime.

  2. (inflection of)