perforoida

suomi-englanti sanakirja

perforoida englanniksi

  1. to perforate