perceive

suomi-englanti sanakirja

perceive englannista suomeksi

  1. oivaltaa, ymmärtää, tajuta

  2. hahmottaa, havaita, huomata

  1. Verbi

  2. huomata, havaita, tajuta, oivaltaa, hahmottaa

perceive englanniksi

  1. To become aware of, through the physical senses or by thinking; to see; to understand.

  2. {{quote-journal|en|year=2012|month=March-April