peitto

suomi-englanti sanakirja

peitto englanniksi

  1. throw

  2. blanket, cover

  1. blanket (gloss)

  2. cover, coverage (gloss)