paskoa

suomi-englanti sanakirja

paskoa englanniksi

  1. crap, shit

  1. To shit.

  2. To destroy

  3. ''9 rosvoa paskoivat autosi.''

    9 robbers destroyed your car.