parkaista

suomi-englanti sanakirja

parkaista englanniksi

  1. cry out

  1. To out, scream, shriek.