parafoida

suomi-englanti sanakirja

parafoida englanniksi

  1. to initial (gloss)