paparazzi

suomi-englanti sanakirja

paparazzi englanniksi

  1. A (l).

  2. (quote-book)

  3. Paparazzi taken as a group.

  4. (monikko) en|paparazzo

  5. paparazzo

  6. a (l)

  7. (monikko) it|paparazzo