panostus

suomi-englanti sanakirja

panostus englanniksi

  1. investment

  1. investment (gloss)

  2. ''Tämä yrityskauppa on panostus tulevaisuuteen.''

    This acquisition is an investment in the future.

  3. loading (gloss)