paitsi

suomi-englanti sanakirja

paitsi englanniksi

  1. only

  1. except, than

  2. (uxi)