ottopoika

suomi-englanti sanakirja

ottopoika englanniksi

  1. An adopted son.