osto-optio

suomi-englanti sanakirja

osto-optio englanniksi

  1. call option

  2. call