organisoitua

suomi-englanti sanakirja

organisoitua englanniksi

  1. organize

  1. to become organized

  2. (fi-participle of)