oksisto

suomi-englanti sanakirja

oksisto englanniksi

  1. branches of a tree