oikeisto

suomi-englanti sanakirja

oikeisto englanniksi

  1. right

  1. the (political) right, the conservatives, wing