odottamatta

suomi-englanti sanakirja

odottamatta englanniksi

  1. unawares

  2. unexpectedly

  1. unexpectedly

  2. (inflection of)