odelmikko

suomi-englanti sanakirja

odelmikko englanniksi

  1. The grass grown after haymaking.