notoriety

suomi-englanti sanakirja

notoriety englannista suomeksi

  1. pahamaineisuus

  1. Substantiivi

  2. pahamaineisuus

notoriety englanniksi

  1. The condition of being infamous or notorious.

  2. (quote-book)

  3. {{quote-book|en|year=1897|author=Churchill (novelist)|Winston Churchill