norjalainen

suomi-englanti sanakirja

norjalainen englanniksi

  1. Norse, Norseman, Norwegian

  1. Norwegian

  2. Norwegian, of or relating to Norway

  3. Norwegian, relating to the Norwegian language

  4. suomalais-''norjalainen'' sanakirja = a Finnish-''Norwegian'' dictionary