nollata

suomi-englanti sanakirja

nollata englanniksi

  1. zero

  2. reset

  1. to reset

  2. to zero