nilkka

suomi-englanti sanakirja

nilkka englanniksi

  1. ankle

  1. ankle