nikkaroida

suomi-englanti sanakirja

nikkaroida englanniksi

  1. to work as carpenter, to carpenter

  2. to tinker