neutered

suomi-englanti sanakirja

neutered englannista suomeksi

  1. salvettu, kastroitu

  1. Verbi

neutered englanniksi

  1. (en-past of)