neulasisto

suomi-englanti sanakirja

neulasisto englanniksi

  1. The needles of a tree collectively.