nearsightedness

suomi-englanti sanakirja

nearsightedness englannista suomeksi

  1. likinäköisyys

  1. Substantiivi

  2. likinäköisyys, likitaittoisuus

nearsightedness englanniksi

  1. The property of being nearsighted, myopia.