nauttia

suomi-englanti sanakirja

nauttia englanniksi

 1. glory

 2. partake

 3. savor

 4. ingest

 5. enjoy

 6. imbibe

 7. receive

 1. To enjoy.

 2. ''nauttia auringosta, lomasta''

  to enjoy the sun, a holiday

  ''nauttia työsuhde-etuja''

  to enjoy the perks of a job

 3. (''legal'') To enjoy a legal right.

 4. nauttia oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen

  to enjoy the right to personal freedom

 5. To ingest, consume.

 6. ''nauttia lääkettä''

  to ingest a medicine

  ''nauttia ateria''

  to consume a meal