naida

suomi-englanti sanakirja

naida englanniksi

  1. bang, bonk, eff, fuck, get laid, hump, screw

  2. match

  3. espouse, marry

  1. to marry

  2. (ux)

  3. to sex with somebody, copulate with somebody, fuck

  4. marry

  5. to marry (gloss)