mono-

suomi-englanti sanakirja

mono- englanniksi

  1. one, single, only

  2. (l)

  3. mono-

  4. (l) (gloss)