monitahokas

suomi-englanti sanakirja

monitahokas englanniksi

  1. prismoid

  2. prismatoid

  3. truncated pyramid

  4. trapezohedron

  5. polyhedron

  1. A polyhedron.