misdirect

suomi-englanti sanakirja

misdirect englannista suomeksi

  1. lähettää väärin

  2. johtaa harhaan

  3. antaa vääriä ohjeita

  1. Verbi

misdirect englanniksi

  1. To direct something wrongly

  2. {{quote-journal

  3. To direct attention away from covert actions or intended targets.

  4. To put the incorrect address on a mail item