militantti

suomi-englanti sanakirja

militantti englanniksi

  1. militant

  1. militant

  2. a militant