metallikangas

suomi-englanti sanakirja

metallikangas englanniksi

  1. metallic

  1. gauze (thin woven metal or plastic mesh)