menneisyys

suomi-englanti sanakirja

menneisyys englanniksi

  1. time immemorial, time out of mind

  2. past

  3. history

  4. pastness

  1. past (gloss)