measurement

suomi-englanti sanakirja

measurement englannista suomeksi

  1. mittaus

  1. Substantiivi

  2. mittaus, mittaaminen, määrittely, arviointi

  3. mittaustulos, mitta

measurement englanniksi

  1. The act of measuring.

  2. (hyponyms)

  3. Value (quantity, magnitude, extent or amount) determined by an act of measuring.

  4. (quote-journal)