matruusi

suomi-englanti sanakirja

matruusi englanniksi

  1. crewman

  2. buck private, common soldier, private

  3. able seaman, able-bodied seaman

  1. seaman (gloss)